تبلیغات
خـــღــــــانـــه یـــــ رویایـــــــ❤ـی - من زنم

خـــღــــــانـــه یـــــ رویایـــــــ❤ـی

من زنم
من زنمبرو ادامه


من زنم
 
باید باکره باشى، باید پاک باشى!
 

براى آسایش خاطر مردانى که پیش از تو پرده ها
 
دریده اند !
 

چرایش را نمیدانى فقط میدانى قانون است،
 
 سنت است ، دین است
 

قانون و سنت را میدانى مردان ساخته اند
 
 
من زنم

اما در خلوت مى اندیشى به مرد بودن خدا
 
 و گاهى فکر میکنى
 
 
 شاید خدا را نیز مردان ساخته اند!!

من زنم ...
 
 
با دست هایی که دیگر دلخوش به النگو هایی نیست
 
 
من زنم
 

که زرق و برقش شخصیتم باشد
 

من زنم ....
 
 و به همان اندازه از هوا سهم میبرم که ریه های تو
 
 
 
من زنم

میدانی ؟
 
 درد آور است من آزاد نباشم که تو به گناه نیفتی
 

قوس های بدنم به چشم هایت بیشتر از تفکرم می آیند
 
 
من زنم
 

دردم می آید
 
 باید لباسم را با میزان ایمان شما تنظیم کنم
 

دردم می آید
 
 ژست روشنفکریت تنها برای دختران غریبه است
 

به خواهر و مادرت که میرسی قیصر می شوی
 
 
دردم می آید در تختخواب با تمام عقیده هایم موافقی
 

و صبح ها از دنده دیگری از خواب پا میشوی
 
 
 
من زنم
تمام حرف هایت عوض میشود
 

دردم می آید نمی فهمی
 

تفکر فروشی بدتر از تن فروشی است
 

حیف که ناموس برای تو ...... است نه تفکر
 

حیف که فاحشه ی مغزی بودن بی اهمیت تر
 
از فاحشه تنی است
 
 
من زنم
من محتاج درک شدن نیستم
 
 دردم می آید خر فرض شوم
 

دردم می آید آنقدر خوب سر وجدانت کلاه میگذاری
 

و هر بار که آزادیم را محدود میکنی
 

میگویی من به تو اطمینان دارم
 
 
 اما اجتماع خراب است
 
 
من زنم
نسل تو هم که اصلا مسول خرابی هایش نبود
 

میدانی ؟
 

دلم از مادر هایمان میگیرد
 

بدبخت هایی بودند که حتی میترسیدند باور کنند
 
 
 حقشان پایمال شده
 
 
من زنم
خیانت نمیکردند ..
 
 
 نه برای اینکه از زندگی راضی بودند
 

نه ...
 
خیانت هم شهامت میخواست ...
 
 
 نسل تو از مادر هایمان همه چیز را گرفت
 

جایش النگو داد ...
 
 

مادرم از خدا میترسد ...
 
 
 از لقمه ی حرام میترسد ...
 
 از همه چیز میترسد

تو هم که خوب میدانی
 
 
 ترساندن بهترین ابزار کنترل است
 
 
دردم می آید ...
 
 این را هم بخوانی میگویی اغراق است

ببینم فردا که دختر مردم زیر پاهای
 
گ.ش.ت -ا.ر.ش.ا.د به جرم موی بازش کتک میخورد

باز هم همین را میگویی
 
 

ببینم آنجا هم اندازه ی درون خانه ، غیرت داری ؟؟
 
 
من زنم
دردم می آید که به قول شما تمام زن های اطرافتان خرابند ...
 
 
من زنم
و آنهایی هم که نیستند همه فامیل های خودتانند ....
 

 
 
 

دردم می آید

از این همه بی کسی دردم می آید
 
 
من زنم

 زنده یاد

سیمین دانشور
[ دوشنبه 17 تیر 1392 ] [ 02:15 ب.ظ ] [ فاطمه ] [ نظرات() ]